جشن ملّی! | پرونده‌ هسته‌ای

روشنگری پیرامون قلب واقعیت صورت گرفته در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران( آگاهی، آگاهی بخشی، مطالبه گری)

جشن ملّی! | پرونده‌ هسته‌ای

روشنگری پیرامون قلب واقعیت صورت گرفته در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران( آگاهی، آگاهی بخشی، مطالبه گری)

جشن ملّی! | پرونده‌ هسته‌ای

این وبلاگ در راستای افشای قلب واقعیت صورت گرفته در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران و بیان حقایق در این زمینه، ایجاد شده است.
عمده تحلیل های این وبلاگ متعلق به جناب آقای دکتر خلیلی، استاد دانشگاه امام صادق(علیه السلام) می باشد.

آخرین نظرات

اگر افسر و پیشرو نبودیم، لا اقل سرباز و پیرو باشیم

پنجشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۱۷ ب.ظ

 * ((البته نظر ما برداشته شدن فوری تحریم‌ها بود اما دوستان در اینجا، این موضوع را به شکلی معنا کردند و

ما هم مخالفتی نکردیم ولی تحریم‌ها باید برداشته شوند.))

* (( از ابتدا مسئله‌ی ما این(تعلیق) نبوده است، ما تأکید داشتیم که تحریم‌ها باید برداشته شوند و نه تعلیق.))

* ((درخصوص ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع و اقتضائات آن، باید صاحب‌نظران و کارشناسان حقوقی نظر دهند

اما از نگاه کلی، من معتقدم و به آقای رئیس‌جمهور هم گفته‌ام که مصلحت نیست، مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود.))

*((اگر قرار است چارچوب تحریم‌ها حفظ شود، پس ما برای چه مذاکره کردیم؟! ))

مقام معظم رهبری- 12شهریور1394- دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبر انقلاب

آیا پس از دو سال، هنوز حیرانیم که چرا مقام معظم رهبری در مورد مذاکرات و توافقنامه موضع نمی گیرند!!

اگر افسر و پیشرو نبودیم، لا اقل سرباز و پیرو باشیم.

به نظر من مسئلهی بعد از برجام، از مسئلهی برجام مهمتر است.       رهبر انقلاب ۹۴/۰۶/۱۲

۱

مسئله برجام

بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی

در مسئله‌ى برجام ما آنچه نظرمان بود و باید عرض بکنیم، در خلال این ایّام - چه پیش از اینکه این توافق انجام بگیرد، چه بعد از آنکه این توافق انجام گرفته است - عرض کرده‌ایم. یک بحثى که امروز وجود دارد بحث مجلس است؛ وضع حقوقى و قانونى و مانند اینها را کسانى که اهل این مسائل هستند باید بررسى کنند و ببینند که اقتضائات حقوقى و آنچه الزامات حقوقى این مسئله است چیست و طبق همان بایست عمل بشود؛ ما وارد آن نمیشویم. لکن آنچه از نگاه کلّى من عرض میکنم - که به آقاى رئیس جمهور هم این را عرض کرده‌ام - [این است که‌] به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس را از این قضیّه برکنار بداریم؛ چون قضیّه‌اى است که بالاخره دو سال است که کشور به‌طور کلّى متوجّه به آن است و حالا هم به یک نتایجى رسیده؛ [پس] باید مجلس وارد بشود. حالا مجلس چه بکند؟ بنده هیچ توصیه‌اى ندارم به مجلس شوراى اسلامى که با این چه‌جورى عمل بکند. اوّلاً نوع تصمیم‌گیرى چه‌جورى باشد؟ به‌نحو تصویب یا رد باشد، یا به‌نحو دیگرى تصمیم‌گیرى کنند؟ آیا رد کنند، آیا تصویب کنند؟ بنده هیچ توصیه‌اى ندارم. نظر متَّبَع، نظر نمایندگان ملّت است در مجلس و اینکه [مجلس‌] چه بکند، چه نکند را ما عرض نمیکنیم. ما معتقدیم که بالاخره خوب است مجلس را برکنار نکنیم و نمایندگان ملّت باید تصمیم بگیرند.

۱

مسائل پس از برجام

اظهارات آمریکایی‌ها درباره‌ی تحریم‌ها و موضع‌گیری دولت در قبال آن

مسئولین آمریکایى خیلى بد حرف میزنند؛ باید تکلیف این حرفها روشن بشود؛ بالاخره [یک‌] طرف قضیّه ما هستیم، یک طرف هم آمریکایى‌ها هستند. یک بار میگویند که چهارچوب تحریمها حفظ خواهد شد؛ پس ما نشسته‌ایم این چند وقت، براى چه صحبت کرده‌ایم؟ صحبت کردیم که چهارچوب تحریمها برداشته بشود، تحریمها برداشته بشود. قرار است که چهارچوب تحریمها حفظ بشود! حالا من نمیدانم معناى «چهارچوب تحریمها حفظ بشود» چیست؟ ممکن است باز این را هم یک جور معنا کنند امّا آنچه از این حرف برمى‌آید، درست مخالف آن علّتى است که ما رفتیم براى مذاکره؛ والّا ما چرا مذاکره کنیم! ما داشتیم کار خودمان را میکردیم؛ نوزده هزار سانتریفیوژ ما درست کرده بودیم، میتوانستیم در مدّت نه‌چندان بلندی آن را برسانیم به پنجاه هزار سانتریفیوژ یا شصت هزار سانتریفیوژ؛ هیچ مشکلی برای ما وجود نداشت که این کار را بکنیم؛ [سوخت‌] بیست درصد را تولید میکردیم، میتوانستیم ادامه بدهیم؛ تحقیق و توسعه را انجام میدادیم، همچنان به همان شکل و با همان سرعت میتوانستیم انجام بدهیم؛ و همچنین بقیّه‌ی چیزها را. اینکه نشستیم مذاکره کردیم، در بعضى از موارد کوتاه آمدیم، یک امتیازاتى دادیم، عمدتاً براى این بود که تحریمها برداشته بشود؛ اگر بنا است تحریمها برداشته نشود، پس معامله‌اى وجود ندارد، دیگر اصلاً این معنا ندارد. مسئولین این را باید مشخّص کنند و نگویند که مثلاً او براى قانع کردن رقباى داخلى خودش این حرف را میزند. بله، دعوایى که در آمریکا هست، دعواى واقعى است؛ بنده عقیده ندارم که دعواى صورى و ظاهرى است، واقعاً اختلاف دارند، علّت اختلافشان هم براى ما روشن است؛ لکن به‌هرحال آنچه رسماً گفته میشود، پاسخ لازم دارد؛ اگر پاسخ داده نشود همان تثبیت خواهد شد.

۲

اگر به جای برداشتن تحریم‌ها آنها را تعلیق کنند، اقدامات ما هم تعلیقی خواهد بود نه اساسی

مشخّص است که تحریمهاى اقتصادى باید برداشته شود؛ گفتیم هم فوراً! حالا «فوراً» را معنا کردند، ما هم حرفى نزدیم، اشکال ندارد؛ دوستان ما در اینجا آن «فوراً» را به یک شکلى معنا کردند، یک ترتیبى برایش انتخاب کردند، ما هم مخالفتى نکردیم. لکن بالاخره [تحریمها] باید برداشته بشود، توقّف تحریم نداریم، تعلیق تحریم نداریم؛ اگر آنها تعلیق میکنند، خب پس ما هم اینجا تعلیق میکنیم، اگر این‌جور است ما اقدام اساسى روى زمین چرا انجام بدهیم؛ بنابراین [منظور] لغو تحریمها است. البتّه در بعضى از موارد گفتند که لغو دست دولت آمریکا که طرف مذاکره‌ى ما است، نیست؛ آنها را گفتند که متوقّف میکنیم و از حقوق قانونى خودمان استفاده میکنیم و کارهایى از این قبیل؛ امّا آن چیزهایى که دست خود دولت آمریکا است یا آنچه دست دولتهاى اروپایى است، آنها به‌طور کامل [باید برداشته شود] .

۳

برآورده نشدن انتظار آمریکا
مبنی بر تغییر رفتار ایران

از جمله‌ى حرفهایى که میزنند این است که ما انتظار داریم که مسئولین جمهورى اسلامى یا دولت جمهورى اسلامى، کارى متفاوت انجام بدهد! متفاوت یعنى چه؟ متفاوت از چه؟ متفاوت از گذشته‌ى جمهورى اسلامى؟ نخیر، چنین چیزى اتّفاق نمى‌افتد؛ متفاوت، یعنى از ارزشهاى اسلامى عبور کردن، یعنى پایبندى به احکام اسلامى را از دست دادن؛ معناى متفاوت از نظر آنها این است؛ چنین اتّفاقى نمى‌افتد. نه دولت، نه مجلس، نه مسئولین مطلقاً چنین کارى را نمیکنند و [اگر] کسى هم بخواهد چنین کارى را بکند، مردم از او قبول نمیکنند، نظام جمهورى اسلامى قبول نمیکند و چنین چیزى معنى ندارد. منظورشان از متفاوت این است که [ایران‌] وارد چهارچوب سیاستهاى آمریکا در این منطقه بشود؛ ... از جمله‌ى حرفهایى که میزنند و ما را حسّاس میکند، این است که میگویند برجام فرصتهایى را - هم در داخل ایران و هم در بیرون از ایران و در منطقه - در اختیار آمریکا قرار داده؛ این را آمریکایى‌ها میگویند و جزو حرفهاى آنها است. عرض من به دوستانمان در دولت و در مسئولیّتهاى گوناگون این است که اجازه‌ى این فرصت‌طلبى را در داخل مطلقاً به آمریکا ندهید؛ در خارج هم تلاش کنید که این فرصتها در اختیار آمریکا قرار نگیرد.

۴

برنامه‌ریزی دولت برای
اقتصاد مقاومتی

مسائل اقتصادى مسئله‌ى مهمّى است. ما از برادرانمان در دولت خواهش کردیم که یک برنامه‌ى جامعِ عملیّاتى و کاربردى براى تحقّق سیاستهاى مقاومت اقتصادى تهیّه کنند؛ این را ما، هم در جلسه‌ى با هیئت دولت گفتیم، هم به آقاى رئیس جمهور محترم گفتیم؛ و انتظار داریم که ان‌شاءالله این تهیّه بشود. اقتصاد مقاومتى قابل تجزیه نیست که ما بگوییم این بخش از آن را عمل میکنیم؛ نه، یک کل است، یک مجموعه‌ى کامل است که اجزاى آن مکمّل یکدیگر هستند؛ یک برنامه‌ى عملیّاتى واحد لازم دارد که به همه‌ى اجزاى آن برسد. البتّه برادرانمان در دولت این همّت و نیّت را دارند، تلاش هم ان‌شاءالله خواهند کرد و این کار تحقّق پیدا میکند. اگرچنانچه این اتّفاق بیفتد، براى ما هیچ اهمّیّتى ندارد که آن مقدار پولى که به ایران برمیگردد مثلاً صد میلیارد دلار است یا پنج میلیارد دلار؛ یعنى واقعاً اهمّیّت این در درجه‌ى بعد قرار میگیرد. البتّه آنچه ما از دنیا طلبکاریم، آنچه در دست دیگران داریم - که تاکنون به نحو ظالمانه‌اى جلوى آن گرفته میشده - باید مورد استفاده‌ى ما قرار بگیرد، در این بحثى نیست امّا اهمّیّت تحقّق اقتصاد مقاومتى که اصلاً هم متوقّف به این پولهاى خارجىِ به این شکل و با این شدّت نیست، بیشتر از همه‌ى اینها است.

۵

آمادگی نیروهای مؤمن برای مقابله با جهت‌گیری دشمن‌

نیروهاى مؤمن ما در سرتاسر کشور بدانند که حرکت، به‌سمت اهداف و آرمانهاى اسلامى است؛ در این هیچ تردیدى نیست. و همه خودشان را آماده نگه بدارند، همه آماده باشند؛ نیروهاى مؤمن، نیروهاى اصیل و معتقد در سرتاسر کشور - که بحمدالله اکثریّت قاطع این کشور را هم تشکیل میدهند - آماده‌به‌کار باشند. آماده‌به‌کار به معناى آماده‌ى جنگ نیست؛ یعنى هم آماده‌ى کار اقتصادى باشند، هم آماده‌ى کار فرهنگى باشند، هم آماده‌ى کار سیاسى باشند، هم آماده‌ى حضور در میدانها و عرصه‌هاى مختلف باشند؛ آماده باشند، ما همه باید آماده باشیم. در مقابل این جهت‌گیرى‌هاى دشمنان - که دشمنان ما شب‌وروز نمى‌شناسند - ما هم بایستى شب و روز نشناسیم و همه آماده باشیم.

 

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30655

نظرات  (۲)

سلام
به طور شفاف و صریح خط بطلانی بود برای کسانی که ادعا می کردند مقام معظم رهبری موافق توافق هستند
پاسخ:
سلام علیکم
 حتی برای کسانی که می گفتند: ((چرا مقام معظم رهبری موضع گیری نمی کند.))
بسم الرب
سلام بر رفقا
آقا خدا خیرتون بده
ماهم قبول داریم
برای اینکه سرباز پیرو باشیم چه کنیم؟
پاسخ:

بسم الله

سلام بر شما دوست عزیز


کار ما در یک کلام  عبارت است از:

 1.آگاهی از مطالبات مقام معظم رهبری 2.بررسی میزان تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در برجام(تلاش این وبلاگ)  3. آگاهی بخشی به دوستان، اقوام و خویشان به مقدار توان.

مقام معظم رهبری در همین سخنرانی فرمودند: (( نیروهای مؤمن، نیروهای اصیل و معتقد...در سرتاسر کشور آمادهبهکار باشند. ...آماده باشند، ما همه باید آماده باشیم. در مقابل این جهتگیریهای دشمنان -که دشمنان ما شب و روز نمیشناسند- ما هم بایستی شب و روز نشناسیم و همه آماده باشیم.))

ایشان در این فقره یازده بار از ((آمادگی)) یاد می کنند. که بخشی از آن در بالا گذشت.

به امید توفیق روزافزون همه جوانان آماده مومن انقلابی و انقلابی شدن فرزندان انقلاب.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">